SAL7767, Act: R°153.5 (339 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°153.5  
Act
Date: 1481-01-15

Transcription

2020-09-07 by Greet Stevens
It(em) na dat de vors(creven) gelov(er)s der stad te kynnen gegeven hebbe(n) dat zij/
de vors(creven) gelufte gedaen hebben in orbe(re) vander capellen bege(re)nde/
dat voe(r) den toecomen(de) tijt de nacomen(de) meest(er)s d(er) selv(er) capellen/
ind(er) vors(creven) geluften gehouden souden sijn So es get(er)mineert bijde(n)/
raide vand(er) stad want genoech gebleken wae(re) dat de vors(creven) gelufte/
geschied was in orbe(re) en(de) van wegen d(er) vors(creven) capellen dat die/
bijden meest(er)s te tijde wesende voldaen sal werden en(de) betailt/
telke(n) t(er)mijne als die v(er)schinen sall In (con)silio opidi ja(nuarii) xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator