SAL7767, Act: R°201.2-V°201.1 (452 of 734)
Search Act
previous | next
Act R°201.2-V°201.1  
Act
Date: 1481-03-01

Transcription

2023-11-19 by Greet Stevens
It(em) wencelijn ende amand skeysers gebruede(re)n den vors(creven) wencelijne/
renu(n)cie(re)nde (et)c(etera) in p(rese)ncia (et)c(etera) hebben genomen en(de) bekindt genomen te/
hebben tegen h(ere)njanne schelkens alse prochiaen der kercken van/
quaderebbe renu(n)cie(re)nde (et)c(etra) de thiende der vors(creven) prochiaenscap/
toebehoiren(de) te weten den derden schoef van allen den grane/
in coirne erweten ende bonen de geheel vlasthiende die/
geheel vleeschtiende sonder de thiende vanden hoende(re)n/
It(em) de half thiende vanden zade Tderdendeel vander thienden/
vanden houte ende vanden hoeye bynnen der voirs(creven) prochien/
vallende Te houden ende te hebben van s(in)t jansmisse baptisten/
naistcomen(de) eenen termijn van neghen jairen lang due(re)nde/
deen nae dander sonder middel volgende Elcx jairs dae(re)nbi(n)nen/
voer en(de) om sessendertich rinsch(en) gulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc/
tderdel te kersmisse tderdel te paeschen en(de) tderdel s(in)t/
jansmisse den vors(creven) prochiaen jairlicx den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
et quolibet asse(cutu)[m] It(em) alse vander nuwer thienden der vors(creven)/
prochien dairaf de vors(creven) h(er)jan in gedinghe steet tege(n) derfge/
namen h(ere)neverarts wilen ts(er)claes es vorwerde so verre die
//
den selven h(ere)njanne aengewijst wordt dat in dien gevalle/
de voirs(creven) thiendene(re)n die hebben sullen den vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde Elcx jairs voer en(de) om twee rinsch gulden(en)/
ind(er) weerden voirscr(even) ten vors(creven) t(er)mijnen te betalen q(uoli)[b(et)]/
ass(ecutu)[m] Welke vorwerd(en) (et)c(etera) Cor(am) abs(oloens) borch m(ar)cii p(ri)ma
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator