SAL7767, Act: R°235.4 (514 of 734)
Search Act
previous | next
Act R°235.4  
Act
Date: 1481-03-30

Transcription

2023-11-18 by Greet Stevens
It(em) de vors(creven) gielijs heeft gelooft den vors(creven) stevene alt(oes)/
scadeloes te houden en(de) tontheffen van alsulken twee ryders/
lijftochte alse de vors(creven) steven als principael en(de) de/
vors(creven) gielijs en(de) pet(er) de smet als borghen sculdich es zijn/
janne vanden bome gelijc [zeke(re)] scepen(en) brieve va(n) lov(en) d(air)op/
gemaict dat voird(er) uutwijsen Ende oft de vors(creven) steven/
d(air)om e(n)nigen last oft schade hadden die schade en(de) last/
heeft hem gelooft de vors(creven) giel(ijs) op te leggen en(de) te/
betalen t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] niet wed(er)staen(de) dat de vors(creven) steven/
den vors(creven) gielijse inde vor vand(er) vors(creven) lijftocht renten/
gelooft heeft tontheffen Cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator