SAL7767, Act: R°51.3-V°51.1 (108 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°51.3-V°51.1  
Act
Date: 1480-09-22

Transcription

2019-04-08 by Greet Stevens
Item roelof lombairt soen willems wilen lombairt die uut crachte/
van deylinghen met zijnen zwaghers aengegaen heeft en(de)/
houden(de) es drie mudde corens lovensch vier hollan(sche) gulden(en) en(de)/
xii stuv(er)s erflic aen en(de) op thoff geheten ter hofstat met/
den huysen hoven wynnen(de) landen en(de) allen ande(re)n zijne(n) toebehoirte(n)/
gelegen te wackersele inde prochie van werchte(r) ende onder den/
ande(re)n aen ende op een eeussel houden(de) tuschen v en(de) vi dach(mail)/
gelegen int golijs gat comen(de) opte leydegrecht ende drie/
dachmail beemds gelegen int schoutbroeck onder de prochie/
van haight Welck eeussel ende beemd meester jan vanden/
walle licenciaet in loye gecreghen heeft tegen wille(m)me
//
lobbe in tegewoirdicheid(en) der scepen(en) van loeven gestaen Heeft/
volcomelic quijtgeschouden en(de) schelt met des(en) l(ette)ren quijt voer/
hem zijnen erfgenamen en(de) nacomelingen tot name ende/
behoef des voirs(creven) meester jans vanden walle alle trecht/
actie ende p(ro)prieteit dat hij e(n)nichssins heeft oft hebben/
mach uut saken der voirs(creven) drie mudden corens vier holl(ansche)/
gulden(en) en(de) xii stuck stuv(er)s erflic tot den voirs(creven) eeussele/
houden(de) tuschen vijff en(de) zess dachmail ende den drie/
dachmalen beemds des vors(creven) meester jans die medepand/
staen voe(r) de voirs(creven) erfrente Gelovende de selve ond(er)pande/
voe(r) de voirs(creven) erfrente [verobligeert] ne(m)mermeer aen te spreken noch te vexe(re)n/
bij hem selven oft yeman(de) anders in gheenen rechte gheestelic/
noch weerlic in e(n)niger manie(re)n Mair van des(er) quitancien en(de)/
geluften tegen eenenyegeliken diend aengaen mach inne te staen/
en(de) recht warand te zijne ende te bliven tot eeuwighen dagen/
ende hieraff ofts behoeft vesticheit te doen voer hoff en(de) hee(re)/
dairafmen dese goede houden(de) es Et t(antu)m Heeft voirt gelooft/
de voirs(creven) roelof in desen te vervanghen wille(m)me katlijnen en(de)/
annen lombairts zijn wettighe kynde(re) die hij behouden heeft va(n)/
wilen joffr(ouwe) johannen lobbe zijnre huysvrouwen onder heure/
daghe zijnde so wanneer zij tot heuren mu(n)dighen daghen come(n)/
zullen zijn dat zij gelike quitancie gheven sullen ten coste dess/
des vors(creven) willems Cor(am) borch roelants septembr(is) xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator