SAL7767, Act: R°56.2 (119 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°56.2  
Act
Date: 1480-10-01

Transcription

2019-04-29 by Greet Stevens
It(em) arnd de naen geheten doel jans sone heeft gelooft in handen/
h(ere)n jans pynnoc burg(er)meest(er)s tallen tijden rechts te plegen/
en(de) tgewijsde te voldoene van tghene des men hem bethijen/
wilt aengaen(de) een(en) vrouwen p(er)sone behuwde dochter vrancx/
loenkens die hij ewech geleidt soude hebben dair voe(r) hij/
in hachten ten huyse andries van voshem heeft geseten/
En(de) hieraff zijn borghen des vors(creven) arnds ind(ivisim) henr(icke) de/
naen soen wilen [vacat] en(de) peter de naen soen wilen/
jans beide vleeschouwe(re)n Op welcke borchtocht de vors(creven)/
arnd vander vors(creven) hachten es ontslaghen Act(um) in (con)silio/
opidi p(rese)ntib(us) ambobus burg(imagistris) berghe roelants scab(inis)/
et plurib(us) aliis de (con)silio oct(obris) p(ri)ma
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator