SAL7767, Act: R°58.5 (129 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°58.5  
Act
Date: 1480-10-05

Transcription

2019-04-29 by Greet Stevens
It(em) cornelijs van calcken alse p(ro)cureur claes van lynd heeft janne/
van ost alse p(ro)cureur eduwairts cruypelant dach van rechte bekindt/
van heden in viii daghen om over te gheven in gescrifte alsulken/
v(er)antwerden alse de vors(creven) eduwairt doen wilt op dovergheven/
des vors(creven) cornelijs Cor(am) scabinis in scampno sdonred(aichs) oct(obris) v
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator