SAL7767, Act: R°76.3-V°76.1 (174 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°76.3-V°76.1  
Act
Date: 1480-10-31

Transcription

2018-11-28 by Greet Stevens
It(em) de voirs(creven) peter m(er)celijs heeft tot des voirs(creven) es gelooft en(de) toegeseeght/
den vors(creven) pet(ere)n rogge dat hij hem so wanneer zijn medepleg(er)s die
//
aenveerd hebben die goede roelants wilen van deurne den vors(creven)/
pet(ere)n rogghe vesticheit doen opde goede des vors(creven) wilen roelants/
van derdel derdalven mudde corens erflic te weten van/
i(½) mudde opde goede van lyeteringhen ende dander mudde/
op ande(re) goede desselfs wilen roelants dat hij hem alsdan/
gereed gheven sall om die vesticheit met hen vanden selve(n)/
coerne [te] doen sall voe(r) hoff en(de) hee(re) dairmen die af houden(de)/
es Cor(am) eisdem so verre alst hem ae(n)gaet en(de) niet voird(er) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator