SAL7767, Act: R°80.3 (184 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°80.3  
Act
Date: 1480-11-07

Transcription

2018-11-16 by Greet Stevens
It(em) den dach van rechte die op heden gediend soude hebben tusschen/
cornelijse van calcken alse p(ro)cureur claes van lynd ter eenre en(de)/
janne van ost alse p(ro)cureur eduwairts cruypeland ter andere/
hebben de selve p(ro)cureurs geco(n)tinueert en(de) uutgestelt tot van en/
donderdaghe naistcomen(de) in viii daghen te mistide om alsdan/
te dienen gelijc hij op heden gediend soude hebben Cor(am)/
scabinis in scampno sdijsd(aichs) no(vembris) vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator