SAL7767, Akte: R°80.3 (184 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°80.3  
Act
Datum: 1480-11-07

Transcriptie

2018-11-16 door Greet Stevens
It(em) den dach van rechte die op heden gediend soude hebben tusschen/
cornelijse van calcken alse p(ro)cureur claes van lynd ter eenre en(de)/
janne van ost alse p(ro)cureur eduwairts cruypeland ter andere/
hebben de selve p(ro)cureurs geco(n)tinueert en(de) uutgestelt tot van en/
donderdaghe naistcomen(de) in viii daghen te mistide om alsdan/
te dienen gelijc hij op heden gediend soude hebben Cor(am)/
scabinis in scampno sdijsd(aichs) no(vembris) vii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2018-04-04 door The Administrator