SAL7767, Act: R°84.1 (197 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°84.1  
Act
Date: 1480-11-08

Transcription

2019-03-09 by Greet Stevens
Aldair voe(r) den raide vander stad in questien comen zijn gheerd/
de smet die alhier hadde doen raste(re)n janne crabbe en(de) arnde vand(er)/
banck ingeseten(en) sdorps van wincsele ter eenre ende beide de/
voirs(creven) personen ter ande(r) zijden heeft de voirs(creven) gheerd seggen(de)/
dat hij als soudenier des voirs(creven) dorps voertijts in mijns/
gened(ichs) h(ere)n dienst heeft geweest voer tselve dorp drie maend(en)/
lang dairaff hij mair van twee maenden betailt en wae(re) beg(er)t/
ende versocht dat zij hem vander derder maend dairaf hij als/
vo(r)e was in gebreke betalinghe daden oft dat zij dair voe(r) in/
hachten bliven souden Dairop de voirs(creven) twee p(er)sonen hen/
verantwerden(de) kinden genoech den vors(creven) dienst bijden voirscr(even)/
gheerde geschied te zijne ende dat hij vanden dorpe mair van/
tween maenden en wae(re) betailt mair zeiden dat de goede mannen/
vanden dorpe tgelt vander derder maend hadden gegeven en(de) betailt/
over lang in handen arnds de witte heurs meyers die vanden/
voirs(creven) gheerde ende ande(re)n soudenie(re)n dbewind op die tijt hadde/
Dair mede zij hoopten inden name vanden dorpe te gestaene/
met meer woirden in beiden zijden gealleg(eer)t Es get(er)mineert/
bijden raide vander stad ende den voirs(creven) p(ar)tien voer reden en(de) recht/
uutgesproken dat de voirs(creven) twee p(er)sonen gehouden souden zijn/
inden name vanden vors(creven) dorpe den voirs(creven) gheerde vander vors(creven)/
derder maend betalinge te doene gelijc zij vanden ande(re)n twee/
maenden bekinden gedaen te hebben en(de) hebben zij en(de) ande(re) goede/
ma(n)nen vanden dorpe den voirs(creven) arnde yet teysschen dat zij/
dat doen moeghen met rechte In consilio p(rese)ntibus moelen burg(imagistro)/
borch caverson vync scab(inis) et pluribus aliis de consilio no(vembris) viiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator