SAL7767, Act: R°88.4-V°88.1 (208 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°88.4-V°88.1  
Act
Date: 1480-11-14

Transcription

2019-01-10 by Greet Stevens
Item tot des voirs(creven) is heeft de vors(creven) anceal in meerder vestich(eit)/
der renten voirs(creven) den vors(creven) janne vanden bossche en(de) adriane/
met rechte in hue(re)n handen gelevert de juwelen hier/
na gescreven Te weten(e) een gulden cruyse dair inne op/
deen zijde staen vijf taflen van dyomenten dair af den und(er)sten/
twewerf langer is dan dandere en(de) opde vier hoeken vand(er)/
selver zijden vier taflen van robbijnen En(de) op dande(r) zijde/
vanden selven cruyse vijff taflen van robbijnen en(de) opde vier
//
hoeke vand(er) selver zijden vier taflen van dyomanten met vier/
groete p(er)len en(de) eender guldender keten(en) wegen(de) tsamen drie/
onchen myn drie vierlinghe van eenen ynghelschen troys/
ghewichte Item eenen hoeghen selve(re)n trygyenap van drie/
stucken staende op drie leeukens met tranen gemaect d(air)af/
die tranen half en(de) de borde ond(er) en(de) boven vergult zijn metten/
knoepe In welcken trygynap bynnen d(er) schotelen staet een/
verguld(en) sonne mett(er) sterren inde middelt met tsh(er)togen/
wapen(en) van bourg(oig)[nen] weghen(de) omtrent achtien merck/
en(de) ii ynghelsche selvers troys Met condicien wart sake/
dat de vors(creven) pensionarise jairlix van hue(re)n renten vorscr(even)/
niet betaelt en wordden dat zij hen en(de) elc van hen metten/
vors(creven) juweelen nad(er) stat recht van lov(en) sullen mogen behulpe(n)/
om die ten hoeghsten te vercopen en(de) de rente metten principale/
pe(n)ningen dair aen te neme(n) opdat de live oft e(n)nich van hen/
d(air)op de renten staen als dan livich wae(re)n En(de) inden gevalle oft de/
vors(creven) lijfrente(n) na inhout d(er) vors(creven) brieve afgequeten wordden/
oft besedt op goede pande dat de vors(creven) jan en(de) adriaen gehouden/
zullen zijn die vors(creven) juweelen den vors(creven) anceal oft e(n)nighen/
ande(re)n p(er)soen behoirlic geco(m)mittert met procuracien van mijnd(er)/
vruwen lonyse de laye vruwe van saillant te restitue(re)n in alle/
d(er) manie(re)n sij die aenvert hebben Cor(am) truwant for(estario) (et) d(i)c(t)is scab(inis) eod(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator