SAL7767, Act: R°94.1 (222 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°94.1  
Act
Date: 1480-11-20

Transcription

2019-02-02 by Greet Stevens
Item jehan le couvrer al(ia)s ja(m)mar soen wilen ja(m)mairs die va(n) diericke/
le begghe rentmeester ons gened(ichs) h(ere)n tsh(er)toghen in des(er) stad genomen/
heeft ten erfchijse een huys ende hoff met den toebehoirten gelegen/
te geldenaken op twee peters erflic dairaff de vesticheit inden/
hof is gedaen in p(rese)ncia (et)c(etera) heeft gelooft de selve twee peters/
jairlicx ende erflic te betalen te kersmisse als die vallen ende/
verschinen selen ende dat hij ter manissen des vors(creven) rentmeest(er)s/
tonderpande setten sall na inhouden vander comanscap erflike/
goede te geldenaken gelegen weerd zijnde boven co(m)mer eenen/
peter erflic quo(li)[b(et)] ass(ecutu)[m] Et t(antu)m Cor(am) vync tybe no(vembris) xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator