SAL7767, Act: V°104.1 (233 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°104.1  
Act
Date: 1480-11-28

Transcription

2019-02-04 by Greet Stevens
Allen den ghenen (et)c(etera) dat h(er) reyne(r) de traley prochiaen van corbaix/
heeft geconstitueert en(de) volcomen macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit/
gegeven henricke van loete(re)n janne van ost wille(m)me van leele jacoppe/
ve(re)noeyen weerd inden voetboghe ende janne van borre a(ut) alt(eru)m/
Om alle en(de) yegewelke zijn saken questien en(de) geschillen die zij hij/
nu uutstaende heeft oft namails hebben sal moegen in aenlegg(er)s/
oft verweerd(er)s stat hoedanich die zijn met rechte te verwaren/
te beschudden te vervolgen ende te bedinghen die te wynnen en(de)/
te verliesen tallen plaetsen voer alle gerichten en(de) tegen eenenye/
geliken dair des behoeven en(de) te doen sall moegen wesen/
getuygen te leiden der wed(er)p(ar)tien getuygen te zien zwee(re)n die/
te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n also wail int principael/
als int accesseur en(de) alle poenten van rechte dair toe te vord(ere)n/
die na recht d(air)toe behoiren moegen Ende voirts alle tghene (et)c(etera)/
p(ro)mitten(s) rat(um) salvo iusto calculo Cor(am) moelen burg(imagistro) berge/
vync scabinis novembr(is) xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator