SAL7767, Act: V°119.2 (260 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°119.2  
Act
Date: 1480-12-05

Transcription

2020-10-12 by Greet Stevens
It(em) de vors(creven) h(er) jan vanden berghe die als p(ro)cureur h(ere)n jans van/
s(in)te guericx ridders geleidt es onder den ande(re)n tot den goeden/
alairts wilen pochet en(de) jans wilen caluwairt en(de) heur goede/
met brieven van des(er) stad heeft doen leve(re)n ter eenre en(de)/
peter otten alse man en(de) momboir jehannen des vors(creven) jans/
caluwairt voer hem en(de) claese caluwairt zijnen swager dien/
hij tot desen gelooft heeft te vervaene ter ande(r) zijden Hebbe(n)/
heuren dach navolgen(de) der leveringen op heden dienen(de)/
geco(n)tinueert en(de) uutgestelt tot van heden in xiiii nachten/
naistcomen(de) om alsdan te dienen gelijc dien op heden/
gediend soude hebben Cor(am) vync cav(er)son decembr(is) v
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator