SAL7767, Act: V°124.2 (270 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°124.2  
Act
Date: 1480-12-09

Transcription

2019-05-25 by Greet Stevens
It(em) jan van berthem die als man en(de) momboir joff(rouwe) (christ)inen svyleers/
zijns wijfs ende weyn ramp(ar)t heur sone die als poirt(er)s van des(er)/
stad met der stad brieven gescreven aenden officier en(de) scepen(en) van/
bynckem die op heur goede aldair ten versuecke machtelden van/
overwynghe weduwe willems wilen swaefs met der bancken/
recht p(ro)cedeerde den selven officier ende scepen(en) heeft doen v(er)sueken/
te cesseren van manen en(de) wisen Dairaff den dach tegen der vors(creven)/
machtelden heur betekent in gevalle van opposicien op heden diende/
hebben hen tegen d(er) selver machtelden gep(rese)nteert dair zij niet come(n)/
en es Cor(am) scabinis in scampno dec(embris) ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator