SAL7767, Act: V°126.3 (277 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°126.3  
Act
Date: 1480-12-13

Transcription

2020-10-12 by Greet Stevens
It(em) de vors(creven) (christ)iaen en(de) jacop zijn brued(er) renu(n)cie(re)nde in des(en) alle p(ri)vilegie(n)/
en(de) vrydicheiden in p(rese)ncia (et)c(etera) hebben gelooft ind(ivisim) voer hen heuren erven en(de)/
nacomelingen dat zij der vors(creven) jorff(rouwen) annen van orsmale noch heure/
goede also lange als de selve joff(rouwe) anne leven sal niet pramen/
moeyen vexe(re)n noch trecken en selen voer enich gerichte gheestelic/
noch weerlic noch dair buyten van e(n)nigherande saken het zij haeflike/
of erflike in e(n)nig(er) manie(re)n bij hen selven oft bij yeman(de) and(er)s/
Opte verbuerte en(de) verbintenisse va(n) allen heuren goeden/
beruerlike en(de) omberuerlike tegewoirdige en(de) toecomen(de) zo wair/
die gelegen sijn Ende van des vors(creven) es tegen eenenyegeliken/
recht warant te zijn en(de) te bliven Cor(am) b(er)ghe vync dec(embris) xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator