SAL7767, Act: V°151.2 (335 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°151.2  
Act
Date: 1481-01-12

Transcription

2020-09-18 by Greet Stevens
It(em) jan vanden broecke metsere die inder vroenten jans truwants/
heeft doen hachten janne vanden bossche geheten stoofman den/
jonghen van gevo(n)nisten scepen(en) brieven van lov(en) die opden/
dach van heden dair inne geseten heeft lx daghe in/
p(rese)ncia (et)c(etera) Heeft gelooft den voirs(creven) janne truwant dat/
hij hem bynnen zess weken naistcomen(de) den vors(creven) v(er)seten(en)/
vroentcost betalen sall ende dat hij den vroentcost tot den/
eynde vander saken dien hij aldair versitten sall den voirs(creven)/
janne truwant uutreicken en(de) betalen sall alse verreicte/
schout sonder argelist Cor(am) moelen burgim(a)g(ist)ro ja(nuarii) xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator