SAL7767, Act: V°153.1 (340 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°153.1  
Act
Date: 1481-01-15

Transcription

2020-09-07 by Greet Stevens
Allen den ghenen (et)c(etera) dat henrick van pals van lutsenborch heeft/
wettelic gemechticht en(de) volcomen macht gegeven en(de) met des(en) l(ette)ren/
mechtich maict en(de) volcomen macht gheeft wille(m)me va(n) leefdale/
janne van ost janne van borre en(de) gielise roesele(re) aut Om/
alle zijn saken geschillen ende bederven die hij nu uutstaen(de)/
heeft oft namails hebben sall moegen in aenlegg(er)s oft/
verweerd(er)s stat hoedanich die zijn met rechte te verwaren/
te beschudden te vervolghen ende te bedinghen die te wynnen/
en(de) te verliesen tallen plaetsen voer alle gerichten en(de) tegen/
eene(n)yegeliken dair des behoeven en(de) te doen sall moegen wesen/
getuygen te leiden der wed(er)p(ar)tien getuygen te sien zwe(r)en die/
te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n also wael int principael/
als int accesseur en(de) alle poenten van rechte d(air)toe te vorde(re)n/
die na recht d(air)toe behoiren moegen Ende voirts alle tghene (et)c(etera)/
P(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo Cor(am) moelen burg(imagistr)[o]/
absoloens berghe scabinis januarii xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator