SAL7767, Act: V°183.3-R°184.1 (407 of 734)
Search Act
previous | next
Act V°183.3-R°184.1  
Act
Date: 1481-02-09

Transcription

2023-11-18 by Greet Stevens
Item vander questien die geweest es inde banck voer meye(re) en(de) scepen(en) van lov(en)/
tuschen henricken vander bruggen geheten metten ghelde ter eenre ende/
wout(ere)n meys van wave(r) ter ande(r) zijden aldair de voirs(creven) henrick dede/
seggen dat hij den voirs(creven) wout(ere)n met der stat brieve hadde doen/
bescriven voer zijn interest vanden derdendele van xlvii peters/
die de voirs(creven) wouter voer scepen(en) van loeven zijnder moed(er) voermails/
gelooft hadde gelijc zeke(re) scepen(en) brieve van loeven d(air)op gemaict int/
jair xiiii[c] liii maii xxviii nairder uutwijsen die hij gevo(n)nist/
hadde ende den rechte doen blijcken Dairaf hij beg(er)de betalinge/
vanden voirs(creven) wout(ere)n te hebben oft bewijssenisse van betalinghen/
met meer woirden bij hem geallegeert Dairop de vors(creven) wout(er)/
hem verantwerden(de) dede seggen dat hem van dier aenspraken/
zee(r) verwonderde gemerct dat hij die des voirs(creven) henricx moed(er)/
dier hij die schout gelooft hadde over vele jairen betailt hadde/
bieden(de) des zijnen eed ten heilighen Seggende voirt dat de/
selve zijn moeder die meer dan vi jair naden t(er)mijn leefde niet/
alsulc en was dat zij dair mede soude hebben verbeidt sij en soude/
haer hebben d(air)af doen betalen hij hadde oic altoes des hij gode loofde/
solvent geweest Op dwelc de voirs(creven) henrick repliceerde seggen(de)/
dat hij wouter niet sculdich en wa(r)e des met zijnder eed geloeft te/
zijne mair wes hij bewijsen coste dat den vors(creven) brief betaelt/
wa(r)e dat moeste hij wel lijden Wair op die scepen(en) gemaend
//
die questie met heuren vo(n)nisse setten inder stad hande Ende nae/
dat de selve scepen(en) de sake den raide vander stad opgedaen hadden/
ende men niet en bevand dat de voirs(creven) henrick den scepen(en) brief/
voirs(creven) met zijnder eed te baten comen [en] woude ende dat ande(re) zijn/
medegaderinghe dien den selven brief gelijc hem aenging hen/
dairaf hadden verdraghen heeft de raed vander stad ae(n)gesien/
tghene des voirs(creven) es ende des partien dair toe meer hebben/
geseeght getermineert wair de voirs(creven) wouter zijnen eed dade/
also hij dien gep(rese)nteert heeft dat hij vander vors(creven) geluften en(de)/
schout ongehouden zijn sall ende dat den voirs(creven) brief sall wordden gecasseert Welcken eed hij alsdoen ter stont p(rese)nteerde/
te doene den welcken hem de voirs(creven) henrick opten staenden/
voet verdroegh Cor(am) ambobus burgim(a)g(ist)ris et pluribus aliis/
de consilio tam scabinis q(uam) aliis febr(uarii) ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator