SAL7767, Act: V°201.2-R°202.1 (453 of 734)
Search Act
previous | next
Act V°201.2-R°202.1  
Act
Date: 1481-03-02

Transcription

2023-11-20 by Greet Stevens
Item margriete weduwe arnds wilen vanden rode woenen(de) te/
bynckem in p(rese)ncia (et)c(etera) heeft genomen en(de) bekindt genomen te hebben/
vanden eerwerdighen hee(re) h(ere)njanne van langrode inden name/
en(de) van weghen sgoidshuys van vlierbeke omtrint neghen/
boender wynnents lands den voirs(creven) goidshuyse toebehoiren(de)/
gelegen te bynken in diversen stucken en(de) plaetsen aldaer/
met der thienden die tselve goidshuys aldair houden(de) is/
gelijc de vors(creven) wilen arnd voe(r) en(de) de voirs(creven) weduwe nae de/
voirs(creven) goede ende thiende vanden selven goidshuyse tot noch/
toe aldair gehouden hebben Te houden te hebben ende te/
wynnen van halfmerte int jair lxxvii lestleden na scriven/
shoofs van camerijck eenen termijn va(n) xii jairen lang/
due(re)nde deen na dander sonder middel volgen(de) Elcx jairs/
dae(re)nbynnen voer en(de) om seven(en)twintich mudden rogs pag(abilis)/
cu(m) vanno pacht van bynckem en(de) der maten van thienen en(de)/
drie en(de) een(en) halven rinsch gulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck alle/
jaire ts(in)t andriesmisse ap(oste)ls te betalen op en(de) te loeven oft/
int goidshuys dairt mijnen he(re) gelieven sall te leve(re)n q(uoli)[b(et)] ass(ecutu)[m]/
Ende es vorwerde dat de voirs(creven) wynnersse de voirs(creven) goede/
den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde jairlicx wynnen werven en(de) mesten/
sall wel ende loflic ten minsten gelijc reengenoten boven en(de)/
beneden en(de) die bynnen den vors(creven) termijne all eens ov(er)m(er)gele(n)/
des sall mijn hee(re) heure den mergel betalen deen helicht/
ten halven tijde ende dander helicht ten lesten jaire vanden/
voirs(creven) t(er)mijne Ende zij sall de vors(creven) goede laten theuren/
afscheiden gelijc zij die met heuren man ae(n)veerde ten yerste(n)/
aencomen te weten xiiii dachmail dairaff wel besaeyt/
met rogge vijff dachmail stortten eens omgedaen en(de)/
drie boend(er) brake geheel It(em) es voirt vorwerde in gevalle/
de vors(creven) wynnersse ten afscheiden e(n)nighe schade hadde of/
lede aende goede oft thiende vors(creven) van hagelslaghe te(m)peeste
//
oft gemeynen orloghe dat mijn hee(re) heure dairaf cortsel ende/
afslach doen sall gelijc ande(re) hee(re)n en(de) p(re)laten heuren wynnen/
boven ende beneden doen sullen It(em) zal de vors(creven) wi(n)nersse/
allen den tsijs dien tvors(creven) goidshuys bynnen den vors(creven) dorpe/
van bynckem heeft jairlicx opheffen ende ontfanghen en(de)/
dairaff met oic allen vervallen van pontpe(n)ninghen goede/
wettighe rekeninghe en(de) bewijs doen It(em) sall der vors(creven)/
wy(n)nerssen jairlicx cortten een der vors(creven) mudden rogs voer/
een tabbairt laken Dair voe(r) zij eenen van heuren sonen/
jairlicx eenen tabbairt met des goidshuys levereyen sall/
moeten doen maken dair mede hij ten twee p(ro)cessie dage(n)/
den goidshuyse sall comen dienen te lov(en) gelijc ande(re) wynne(n)/
en(de) pachtene(re)n des vors(creven) goidhuys Ende alle dese vorw(er)d(en) (et)c(etera)/
Ende hier voe(r) zijn borghen der vors(creven) wynnerssen ongesund(er)t/
ende onv(er)scheiden en(de) elc voer all jan ende peter vanden rode/
heur sonen Et p(ri)ma Cor(am) borch vync marcii ii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator