SAL7767, Act: V°25.3 (54 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°25.3  
Act
Date: 1480-08-16

Transcription

2018-11-10 by Greet Stevens
It(em) henrick vander bruggen geheten met den gelde heeft gelooft g(er)laken/
van brakele dat hij den selven g(er)lake ende zijn goede te leefdale/
gelegen [Te weten ierst twee boend(er) lants gelegen aenden weerberch neven de goede jonck(er) lyebrechts van meldert It(em) een boend(er) lants aende kerchofstrate gelegen neven de goede roelofs boxhoren It(em) een boend(er) lants gelegen aen tcleyn werot neven de goede wout(er)s de molde(re) It(em) een half boend(er) lants gelegen tuschen de goede sh(ere)n van merode ten beiden zijden] Altijt scadeloes houden en(de) ontheffen sall tot eeuwighen/
daghen van alsulken mudde rogs der maten van loeven erflick/
alse tgoidshuys van shertogendale oft dinfirmarie vanden/
cleynen beghijnhove te loeven dair opde voirs(creven) goede houden(de) es/
Ende de selve goede dairaff lossen en(de) met allen ontslaen/
tuschen dit ende den naisten valdaghe der selver renten en(de)/
dat hij desgelijcx betalen sal alsulken verloepen(en) pachten alse/
dairaf verschenen moegen zijn Cor(am) roelants tybe aug(usti) xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator