SAL7767, Act: V°31.3-R°32.1 (74 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°31.3-R°32.1  
Act
Date: 1480-09-02

Transcription

2019-02-16 by Greet Stevens
It(em) p(re)d(i)c(t)i debito(r)es om(n)es renu(n)cian(tes) uts(upra) niet wederstaen(de) dat de vors(creven)/
rente mede bekindt es den voirs(creven) (christ)iane en(de) jacoppe Es/
nochtan vorwerde inden gevalle oft zij der vors(creven) joff(rouwe)/
annen in e(n)nig(er) manie(re)n quelden oft tribuleerden het wa(r)e/
met rechte oft and(er)ssins in wat manie(re)n datt wa(r)e en(de)/
met haire niet mynlic en leefden dat de selve joff(rouwe) anne/
na uutwijsen vanden testamente laur(eyse) wilen van wynge/
vors(creven) heuren eygenen wille en(de) p(ro)fijt met der voirs(creven) renten
//
sal moegen doen ende dairaf ordine(re)n en(de) dispone(re)n/
also hair gelieven sall het zij met testamente oft/
anderssins Cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator