SAL7767, Act: V°36.2-R°37.1 (79 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°36.2-R°37.1  
Act
Date: 1480-09-06

Transcription

2019-02-16 by Greet Stevens
Item vander handelinghen die geweest es voe(r) den raide vander/
stad tuschen janne van byns onsen poirte(r) die hem hadde met/
brieven vander stad van loeven doen uutscriven ende ontslaen/
van zijnen gevanckenisse onder den bailliu vanden walschelande/
ter eenre en(de) philipse de prumellez met marcke die clerc/
es des voirs(creven) baillius alse geco(m)mitteerde desselfs baillius/
die voe(r) den raide ons gened(ichs) h(ere)n tsh(er)toghen in brabant/
clachtich comen was zeggende dat hij gheene ontco(m)meringe/
van rechte over den voirs(creven) poirte(r) alhier en conste gecrigen
//
ende dairaff brieve van bevele om ontco(m)meringhe te hebben aen/
de stad alhier bracht hadde (et)c(etera) Was getermineert geliefde/
den voirs(creven) bailliu oft zijnen geco(m)mitteerden den voirs(creven)/
onsen poirte(r) van enighen saken het wae(re)n civile of c(ri)minele/
aen te spreken dat hij dairaff den meye(r) van loeven/
oft zijnen lieutenant informacie gheve die sculdich wa(r)e/
alhier daensprake te doen men soude he(m) d(air)af onv(er)toghen/
recht doen Dair op de vors(creven) p(ro)cur(eur)s antwerden dat/
zij beg(er)den de sake te bringen voe(r) den vors(creven) bailliu zij/
souden g(er)ne dbeste d(air)inne doen Cor(am) roelants sub(stitu)[to] et/
moelen burg(imagistris) roelants vync tybe scabinis et plurib(us)/
aliis de (con)silio sept(embris) vii vi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator