SAL7767, Act: V°51.2 (109 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°51.2  
Act
Date: 1480-09-22

Transcription

2019-05-20 by Greet Stevens
It(em) den voirs(creven) brief va(n) q(ui)tancien en(de) ky(n)niss(en) zijn geschiet te dier/
meyninghen datmen dair mede op den voirs(creven) wille(m)me noch zijn/
goede niet wercken en sall het en wa(r)e dat de voirs(creven) roelof/
oft zijn kynde(re) en(de) nacomelinge met rechte gheene betalinghe gecrige(n)/
en consten van arnde scrijne die thoff ter hofstad met der/
toebehoirten gecregen heeft tegen den vors(creven) wille(m)me van alsulke(n)/
drie mudden corens vier hollan(sche) gulden(en) ende xii stuv(er)s erflick/
alse de voirs(creven) roelof jairlicx dairop heeft In welken/
gevalle in wel de vors(creven) roelof zijn kynde(re) en(de) nacomelingen/
hen met heuren brieven selen moegen behulpen tot d(er) betali(n)gen/
der selver heurer renten op de goede des voirs(creven) willems in desen/
uutgesceiden tvors(creven) eeussel houden(de) tuschen v en(de) vi dach(mail) gelegen/
int golijs gat en(de) de drie dachmail beemds int schoutbroec die/
de voirs(creven) meester jan tegen den vors(creven) wille(m)me deughdelic gecocht/
heeft Cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator