SAL7767, Act: V°58.1 (130 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°58.1  
Act
Date: 1480-10-05

Transcription

2019-04-29 by Greet Stevens
Item laureys creyts woenen(de) te diest heeft wettelic gemechticht/
en(de) volcomen macht gegeven franciscu(m) creyts zijnen sone philipse/
van breyne willem(me) van leefdale janne van ost ende janne van/
borre aut alt(eru)m Om alsulken sake alse hij uutstaende heeft/
tegen claese bone met rechte te verwaren te beschudden te/
vervolghen en(de) te bedinghen die te wynnen en(de) te verliesen/
getuygen te leyden der wed(er)p(ar)tien getuygen te sien zwee(re)n/
die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n also wail int principail/
als int accesseur en(de) alle poenten van rechte d(air)toe te vorde(re)n die/
na recht dairtoe behoiren moegen Ende voirts alle tghene (et)c(etera)/
P(ro)mitt(ens) rat(um) Cor(am) cav(er)son tybe octobris v
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator