SAL7767, Act: V°58.2 (131 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°58.2  
Act
Date: 1480-10-05

Transcription

2019-05-01 by Greet Stevens
It(em) henrick zoeten ende joff(rouwe) lijsbeth le begghe zijn wijff in p(rese)ncia (et)c(etera)/
hebben gekindt ende gelijdt dat h(er)henrick le begghe priest(er) brueder/
der voirs(creven) lijsbetten die als dair toe geco(m)mitteert bewindt/
en(de) regiment heeft gehadt vanden goeden beruerlike en(de) o(m)beruerlike/
hen gebleven en(de) verstorven na de doot ende aflivicheit anceals/
wilen le begghe hen van heuren gedeelte van dien goede/
wettighe rekeninghe overlev(er)inghe ende bewijs gedaen heeft/
Bekynnen(de) hen dairaff volcomelic genoech te zijne Scelden(de)/
hem dairaff quijte Geloven(de) den selven h(ere)nhenr(icke) d(air)af ne(m)m(er)meer/
aen te spreken te quellen noch te moeyen in gheenen rechte gheestelic/
noch weerlic bij hen selven noch bij nyeman(de) anders in e(n)nig(er) manie(re)n/
Mair van des(er) quitancien tegen eenenyegeliken recht warant te/
zijne en(de) te bliven also dat den selven h(ere)nhenr(icke) vast ende seker/
sall moegen wesen teeuwighen daghen Cor(am) caverson tybe oct(obris) vi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator