SAL7767, Act: V°58.3 (132 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°58.3  
Act
Date: 1480-10-05

Transcription

2019-04-30 by Greet Stevens
It(em) de vors(creven) gehuyschen hebben openbairlic bekindt dat hen de/
voirs(creven) h(er)henrick volcomelic gequijtt en(de) afgeleeght heeft een mudde/
corens pacht en(de) mate van meylhem erfliker renten van dien vier/
geliken mudden corens erfliker renten die hen in deylinghen vielen/
negen dage in septembri lestled(en) Op de goede des voirscr(even)/
h(ere)nhenr(icx) gelijc die ind(er) selv(er) deylinghen begrepen staen te weten/
dat mudde corens dat de voirs(creven) h(er)henr(ick) geloofde af te leggen/
bynnen vi weken doen naistcomen(de) Scelden(de) hem d(air)af volcomel(ic)/
quijt P(ro)mitt(entes) non alloqui s(ed) war(andizare) erga quoscu(m)q(ue) Coram/
eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator