SAL7767, Act: V°63.3 (140 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°63.3  
Act
Date: 1480-10-14

Transcription

2018-12-23 by Greet Stevens
Allen den ghenen (et)c(etera) dat jan vanden ynde woenen(de) te steynhockesele/
heeft wettelic gemechticht (et)c(etera) wille(m)me van lele janne van udekem/
voerspreke janne van borre en(de) janne van ost aut alt(eru)m Om alle en(de)/
yegewelke zijn saken questien ende geschillen die hij nu uutstaen(de)/
heeft oft namails hebben sal moegen in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s/
stat hoedanich die zijn Met rechte te verwae(re)n te beschudden te v(er)volgen/
en(de) te bedinghen te wynnen en(de) te verliesen tallen plaetsen voer alle/
gerichten ende tegen eenenyegeliken daer des behoeven ende te/
doen sall moegen wesen Ende desgelijcx om alle des voirs(creven)/
constitueerd(er)s tsijze renten pachten lijftochten ende ande(r) schulden/
diemen hem nu sculdich es oft namails wesen sall Te manen/
teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculde(re)n van heuren/
ontfanghe quijt te schelden en(de) quitancie te gheven Dair voer/
te panden te daghen en(de) rastamente te doen leggen composicie/
en(de) mynlike yffeninghe dairaff te maken scepen(en) brieve te vo(n)niss(en)/
en(de) die texeque(re)n getuyghen inder saken vors(creven) te leyden Der/
wed(er)p(ar)tien getuygen te sien zwee(re)n die te batte(re)n te replice(re)n te/
duplice(re)n also wail int principail als int accesseur Ende voirts/
alle tghene (et)c(etera) p(ro)mitt(ens) rat(um) Cor(am) moelen burgim(a)g(ist)ro cav(er)son/
tybe scabinis oct(obris) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator