SAL7767, Act: V°84.1 (199 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°84.1  
Act
Date: 1480-11-14

Transcription

2021-01-05 by Greet Stevens
It(em) jan woutergheerds die op seke(re) goede mertens wout(er)gheerds zijns brued(er)s/
met der bancken rechte van poederle [vorslaer] heeft gevolght die de selve merten/
alse s(in)tepetersman uutgescreven hadde en(de) dach van rechte alh(ier) bescheiden/
Aldair de voirs(creven) jan nae vele vervolghs mids gebreken ende absencien/
des voirs(creven) mertens alnoch tot gheenre aenspraken om de sake gere(n)voieert/
te hebben en heeft connen gecomen also hij seeght ter eenre ende/
willem van leele alse p(ro)cureur des vors(creven) mertens ter ande(r) zijden hebben/
de selve jan ende p(ro)cureur den dach op heden dienen(de) uutgestelt ende/
geco(n)tinueert tot van heden in xiiii [nachten] naistcomen(de) om alsdan te dienen/
gelijc hij op heden gediend soude hebben Tot welcken daghe de vors(creven)/
p(ro)cureur aengenomen heeft den vors(creven) m(er)ten principael op tre(n)voy te doen/
comen verantwerden ende heeft geconsenteert in gebreke van dien/
dat de sake wordde alsdan gere(n)voyeert Cor(am) borch god(efrido) vanden/
berghe blanckairt et roelants homi(ni)bus sancti petri lov(aniensis) no(vembris) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-04-04 by The Administrator