SAL7767, Act: V°87.4 (207 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°87.4  
Act
Date: 1480-11-13

Transcription

2019-01-11 by Greet Stevens
Item mits den voirs(creven) gelooften voldaen zijnde heeft de vors(creven) peter/
rogge renu(n)c(ians) gekint voir hem en(de) sijnen erfgenamen dat hem/
bijden voirs(creven) reyne(re) zijnen vad(er) en(de) zwagers gecontenteert en(de) te/
vreden gestelt is van allen verloepen(en) pachte(n) d(er) voirs(creven) ii(½) mudd(en)/
corens en(de) den so(m)men van pe(n)ningen daer[inne] zegher en(de) roelant va(n)/
doirne saliger gedachten janne wilen rogghe oud(er)vader des/
voirs(creven) peters met testamente versien hadden dair voir dat/
de vors(creven) pet(er) hen int gheestelic recht verwonnen heeft en(de)/
van allen costen die hij om d(er) selver saken wille int vervolghen/
voir tselve gheestelic gerichte geleden heeft also verre alst/
ter porcien en(de) gedeelte der vors(creven) vand(er) bauwetten aengaet/
en(de) niet voirder Scelden(de) den selven d(air)af volcomentlic [quijte] Geloven(de)/
hen van des vors(creven) generreert staet ny(m)mermeer aen te spreken te/
moyen noch te vexeren bij hem selven oft yemant and(er)s in gheene(n)/
rechte gheestelic nocht weert in gheend(er) manie(re)n s(ed) war(andizare) erga/
quoscu(m)q(ue) acta fueru(n)t hec in domo habitacionis petri vanden dale/
pistoris int(er) quinta(m) et septa(m) horas post meridie(m) testibus ibidem scabinis/
pred(i)c(t)is indictione xiii anno suo decimo oct(obris) x nove(m)br(is) xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator