SAL7767, Act: V°88.2 (209 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°88.2  
Act
Date: 1480-11-15

Transcription

2019-01-10 by Greet Stevens
Allen den ghenen (et)c(etera) ende besunder den eerweerdighen he(re)n zee(r) wijsen/
he(re)n de he(re)n vanden hoeghen raide ons gened(ichs) he(re)n tsh(er)togen van/
oestrijke van burg(oig)[nen] en(de) van brabant den he(re)n vanden raide des/
selfs ons gened(ichs) he(re)n in brabant in vlaende(re)n in henegouwe en(de)/
elswair dair des te doen sal zijn onsen goeden he(re)n en(de) vrienden/
burg(er)meeste(re)n (et)c(etera) doen cont dat op heden voir ons come(n) is de eerbae(re)/
her mychiel vanden hornocke priestere sone wilen jans en(de) heeft/
geconstituert volcomen macht procuracie en(de) auctoriteit gegeven/
en(de) maect met desen mechtich he(re)n philipse vanden nuwenhove/
priestere adriane de bock gheerde vanden dijke en(de) margrieten/
van lyere en(de) elken van hen bezunder om alle zijn zaken die hij te doe(n)/
heeft oft namaels te doen hebben sal moegen voir wat gerichte dat/
sij gheestelic oft weerlic in aenlegger oft verweerd(er) stat tegen wat/
p(er)sone dat zij te vervolghen te beleiden te bedingen te wynnen te v(er)liesen/
composicie te maken En(de) vort alle zijn chijsen renten en(de) goeden en(de)/
sculden te manen teysschen op te boe(re)n d(air) voir te panden te dagen/
restemente(n) te doen leggen en(de) al des vors(creven) staet te v(er)volgen na gewoente/
(et)c(etera) quitan(cien) te gheven (et)c(etera) getuygen te leiden (et)c(etera) te replice(re)n (et)c(etera) p(ro)mitt(ens)/
ratu(m) cu(m) revocacione salvo iusto calculo molen burg(imagistro) vync/
caverson nove(m)bris xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator