SAL7767, Act: V°89.3 (210 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°89.3  
Act
Date: 1480-11-20

Transcription

2019-02-16 by Greet Stevens
Allen den ghenen (et)c(etera) burg(er)meeste(re)n (et)c(etera) doen cont dat voir ons comen/
is arnt de witte op dese tijt meye(r) va(n) herent en(de) heeft mechtich gemaect/
lodewijcke de witte sijnen brueder woute(re)n zellen en(de) ghijsbrechte spoele aut/
om met rechte voir alle gerichten gheestelic en(de) weerlijc te vervolgen te bedinge(n)/
te wynnen en(de) te v(er)liesen alle zijn saken die hij in aenleggher oft verwerder [stat] te doen/
heeft oft namaels te doen hebben sal moegen tegen wat p(er)sone dat dat zij/
En(de) vort alle zijn renten chijse en(de) goede en(de) oic gecomposeerde brueken/
bijden vors(creven) meye(r) geco(m)posert te manen teysschen opte boren ende/
dair voir te panden te daghen rastemente d(air)op te legghen die/
met rechte te vervolgen composicie van de de sculders te/
quiten(e) en(de) quitan(cien) te gheven En(de) vortaen (et)c(etera) getuygen te leide(n)/
d(er) wed(er)p(ar)tien getuygen te sien zweren die te batte(re)n te replice(re)n/
te duplice(re)n (et)c(etera) Promitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo cu(m)/
revocatione cor(am) molen substituto burg(imagistro) et scabinis p(re)dictis/
nove(m)bris xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator