SAL7767, Act: V°95.3 (224 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°95.3  
Act
Date: 1480-11-21

Transcription

2019-11-11 by Greet Stevens
Cu(m) cond(itione) dat hij hem hiermede sal moegen behulpen dat hij scadel(oes)/
gehouden wordde vander borchtocht vanden vors(creven) lijfrenten inden/
gevalle oft hij hem d(air) voe(r) namails verobligeerde en(de) oic v(er)richt te worde(n)/
van allen costen ende lasten die hij d(air)om soude moeghen/
hebben oft liden in e(n)niger manie(re)n Met vorw(er)d(en) oic dat hij hem al en/
wa(r)e hij vand(er) borchtocht vors(creven) niet beschedicht met den vors(creven) brieve sal behulpen t(er) stont/
als hij vand(er) vors(creven) pechtingen scheidt om hem vand(er) selv(er) lijft(ochte) te lossen met oic/
allen costen va(n) rechte Cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator