SAL7769, Act: R°103.3 (242 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°103.3  
Act
Date: 1482-10-30

Transcription

2019-11-23 by Walter Winnelinckx
It(em) lodewijc lorain die bescreve(n) hadde henri chappot/
om van hem te hebben(e) div(er)se costen van rechte die/
hij geleden hadde int gedinge tusschen hen alhier/
uutstaen(de) daer af tvo(n)nesse metten voirs(creven) lod(ewijcke) comen/
es welke costen de selve lod(ewijc) in eene missive vand(er)/
stad gesloten ov(er)sandt om d(aer)af betalinge als voe(r) te/
hebben(e) oft dat hij gediminueert hadde d(aer) af den dach/
diende des in maend(age) lestlede(n) was viii daghe ald(aer)/
de voirs(creven) henry niet en compareeerde noch den voirs(creven)/
lod(ewijcke) en co(n)tenteerde heeft hem de selve lod(ewijc) alsdoen/
en(de) oic op heden tegen hem te rechte gep(rese)nteert in/
(con)silio oct(obris) pe(nulti)[ma]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator