SAL7769, Act: R°117.2 (273 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°117.2  
Act
Date: 1482-11-09

Transcription

2020-03-08 by Walter Winnelinckx
It(em) her symoen tav(er)niers geheete(n) cools priest(er) procur(eur) yngels/
cools sijnd(er) vad(er)s die met brieve(n) van des(er) stad bescreve(n) was/
van wegen goessens vanden eynde poirt(er)s der [selv(er)] des(er) stad aend(en)/
meye(r) van campenhout om den voirs(creven) yngele en(de) der weduwe(n)/
sconincx te bedwingen af te doene alsulken rastement/
als sij hadde(n) doen doen op zeke(re) gherste hem toebehoren(de) voer/
haeflike optichte(n) die sij den voirs(creven) poirte(r) eysschen(de) wa(r)en d(air)/
af dat den dach van rechte op heden diende als ten tweeste(n)/
v(er)streken(en) daghe gelijc de voirs(creven) brieve dat inhielden ald(air)/
de voirs(creven) poirt(er) noch procur(eur) in sijne(n) name niet en quam/
heeft hem te rechte gep(rese)nteert cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) no(vembris) ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator