SAL7769, Act: R°130.2 (300 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°130.2  
Act
Date: 1482-11-27

Transcription

2020-03-22 by Walter Winnelinckx
Allen den ghenen (et)c(etera) dat vrouwe katline absoloens wed(uwe)/
h(ere)n jans wilen van ranshem ridd(er)s cu(m) tuto(r)e heeft geco(n)stit(ueert)/
en(de) volcomen macht en(de) auctoritieyt gegeven en(de) met desen/
mechtich maect en(de) auctoriteyt gheeft clase ghielijs/
woute(re)n lambrechts henricke moerkens den jonghen m(eester)/
janne van beringhen adriane verheylwigen sijne(n) behouwede(n)/
sone m(eester) mychiele absoloens janne van meersele en(de) ja(n)nese/
sijnen sone en(de) elken van hen thoenre des(er) l(ette)ren om alle/
haer saken questien en(de) geschillen die sij nu uutstaen(de) heeft/
oft namaels hebben sal moegen in aenleggers oft verweerd(er)s/
te v(er)volghen te verwa(r)en te bedinghen te wynne(n) te v(er)liesen/
voer alle gerichten geestelic en(de) weerlic (et)c(etera) in for(ma) Ende/
desgelijcx om alle huer chijsen rente(n) pachten lijft(ochten) en(de) ande(re)/
schulden diemen haer nu sculdich es oft namaels wese(n)/
sal te mane(n) teysschen tey op te bue(re)n en(de) tontfangen den/
sculd(eren) van hue(re)n ontvange quijt te schelden ende quitan(cie)/
te gheven in meliori for(ma) p(ro)mitten(s) rat(um) salvo iusto/
calc(ulo) cor(am) buetsele burg(imagistr)[o] lyefkenrode tants no(vembris) xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator