SAL7769, Act: R°140.1 (316 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°140.1  
Act
Date: 1482-12-04

Transcription

2020-06-17 by Walter Winnelinckx
It(em) henrick gheerts in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de) gelijt dat jan/
vander rijt woenen(de) inde hoelstrate in des voirs(creven) henricx huys/
en(de) hij tsamen met malcande(re)n hebben gerekent van der huyshue(re)n/
desselfs henricx en(de) al des zij tsamen uutstaen(de) moege(n) hebben/
dat de voirs(creven) jan mits dier rekeni(n)gen betaelt heeft de huere/
die vallen sal tsint jansmesse baptiste(n) naestcomen(de) Ende dat/
de voirs(creven) henrick dae(re)n boven den voirs(creven) janne noch tacht(er) en(de)/
sculdich blijft de so(m)me van dertich rijnssche guld(en) te lx pl(a)c(ken)/
tstuc welke so(m)me hij hem geloeft heeft ten voirs(creven)/
sint jansmesse te betalen(e) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] cor(am) boxho(r)en tants/
dec(embris) iiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator