SAL7769, Act: R°140.3-V°140.1 (318 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°140.3-V°140.1  
Act
Date: 1482-12-05

Transcription

2020-06-16 by Walter Winnelinckx
Naedat op voirgaen(de) daghe van rechte comen sijn inde/
banck voe(r) de hee(re)n meye(r) en(de) s(in)[te] pet(er)s ma(n)nen va(n) loven(e)/
jan wout(er) diels als heyligeestmeest(er) van loonhout t(er) eenre/
en(de) henrick m(er)ten zijp sinte pet(er)s man die sijn afgepande/
haeflike goede met brieve(n) van des(er) stad uutgescreven/
hadde mits der vrijheit van sinte pet(er)s manscape t(er) ande(re)/
heeft de voirs(creven) heyligeestmeest(er) doen lesen eene(n) brief va(n)/
loonhout vand(er) daet m iii(c) lxxv d(aer) mede de voirs(creven)/
heyligegeest heeft div(er)se chijse op div(er)se goede ond(er) loonhout/
gelegen en(de) onder den ande(re)n op een ned(er)hoff dat den
//
hee(re) van loonhout plach toe te behoe(re)n xxi(½) florensche/
gulden(en) erfchijs dede hij seggen dat hij d(aer) voe(r) inden/
name vand(er) taflen voer gebrec van dien chijse dwelc/
reale actie is hadde doen afpande(n) en(de) niet voir gheend(er)hande/
haeflike actie als de voirs(creven) s(in)[te] pet(er)s man int impetre(re)n/
van sijne(n) brieve te kinne(n) hadde gegeven Hopen(de) d(aer)o(m)me/
van dien versonden te wordden t(er) plaetsen daer die/
pandinge es geschiet hem des getroesten(de) totte(n) vo(n)nisse/
d(aer)op de voirs(creven) sinte pet(er)s man sustine(re)nde de contrarie/
dede seggen dat die pandinge tonrechte wa(r)e geschiet/
want hij dat goet mair als pachtene(r) en besat ende/
dat t(er) tijt als die pandinge gesciedde op die selve/
goede haeflike goede wa(r)en genoech om af te panden/
den p(ro)prietar(is) vanden gronde toebehoren(de) Es op/
heden daer de voirs(creven) s(in)te pet(er)s man niet comen en/
es en(de) pauwel de coninck als heyligeestmeest(er) der/
voirs(creven) taflen compar(er)en(de) bijden hee(re)n s(in)[te] pet(er)sma(n)nen/
van loven(e) ter manessen smeyers gewesens voir een/
vo(n)nisse gelieft henricke m(er)ten zijp sinte pet(er)sman/
zijne afgepande goede tegen den voirs(creven) heyligeestmeest(er)s/
te v(er)antweerden ter plaetsen daer die pandinge es/
geschiet dat hij dat doen mach in scampno cor(am)/
abs(oloens) milite boxho(r)en roelants lyekenrode ho(min)ib(us) sancti/
petri dec(embris) qui(n)ta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator