SAL7769, Act: R°141.1 (320 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°141.1  
Act
Date: 1482-12-06

Transcription

2020-06-16 by Walter Winnelinckx
It(em) pauwel de cuype(re) steenhouwe(r) sone wilen jans woenen(de)/
te loeven(e) in p(rese)nc(ia) heeft genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben/
van [steven gheerijs en(de)] ja(n)ne gheerijs sijnen sone een stuck lants houden(de)/
omtrint vive(n)twintich roeden gelegen aen sinte verone(n) kercke/
inde p(ro)chie van leefdale te houden te hebben ende in/
hueri(n)gen te besitten van opde(n) dach van heden eene(n) t(er)mijn/
van neghen ja(r)en lang due(re)nde deen nae dande(r) eenp(er)lijc/
volghen(de) voe(r) en(de) om de so(m)me van thien rijnssche gulden(en)/
te lx plecke(n) brabants tstuc eens d(air)af de voirs(creven) steven/
en(de) jan hen bekynne(n) vanden voirs(creven) pauwelse volcomelijck/
v(er)nuecht en(de) betaelt te sijne op xxxvi stuv(er)s na te iii pl(e)c(ken)/
tstuc die hij hen geloeft heeft te betalen te lichtmesse/
naestcomen(de) ass(ecutu)[m] met vorw(er)den dat de voirs(creven) pauwel/
bynne(n) middelen tijde metten selve(n) xxv roeden lants sijn/
p(ro)fijt sal moegen doen het zij van steenen te graven oft/
and(er)s alsoe hem dat best gelieven sal p(ro)mitten(s) rat(um)/
cor(am) roelants hoeven dec(embris) vi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator