SAL7769, Act: R°142.1 (324 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°142.1  
Act
Date: 1482-12-05

Transcription

2020-06-17 by Walter Winnelinckx
Ald(aer) op heden hanssen van weert barbier met sijne(n) gelev(er)den/
voirspreke heeft doen opdoen hoe na dien de prioir van vlierbeke/
ontsedt heeft op eene(n) borghe te weten(e) janne wilen van breetzijp/
te daghe en(de) te rechte te comen alsulken twee p(er)de den godshuyse/
van vlierbeke toebehoe(re)nde als hij beslagen hadde hij de wed(uwe) des/
voirs(creven) wilen jans des borghen hadde doen dach doen op hede(n)/
te voirde(r) want de eerw(er)dige hee(re) de (con)s(er)vateur daer de abt/
des voirs(creven) godshuys de sake hier uut den rechte voe(r) hadde getoge(n)/
zijne handen d(aer)af hadde gelicht en(de) alhier geremitteert en(de)/
beg(er)t dat hem zijne wettige gebreke(n) die [hij] bij eede p(rese)nteerde/
te verifice(re)n aengewes(en) souden werdden op den voirs(creven) borge en(de)/
zijne goeden te moegen verhalen soe v(er)re sij niet en (com)pareerde/
Es gewijst bijden he(re)n scepen(en) van loven(e) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dien gielijs de vos she(re)n geswo(r)en diene(r) heeft geclaert/
bij eede de voirs(creven) wed(uwe) op heden dach gedaen te hebben en(de)/
de voirs(creven) hanssen bij voirgaen(de) vo(n)nisse oic gecleert heeft bij/
eede dat de voirs(creven) abt en(de) godshuys hem van verdienden/
pijne en(de) arbeyde dueghdelijc sculdich sijn drie ende eene(n)/
halve(n) rijnssche guld(en) te tsestich pl(a)c(ken) tstuc sonder de costen/
van rechte ind(er) saken geloopen en(de) de voirs(creven) wed(uwe) niet/
en is geco(m)pareert dat de voirs(creven) hanssen zijne geverificeerde/
schult aen den voirs(creven) wilen ja(n)ne van breetzijp en(de) sijne goede(n)/
sal moegen verhalen cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) dempt(is) hoeve(n) tybe/
decembr(is) v
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator