SAL7769, Act: R°155.3-V°155.1 (348 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°155.3-V°155.1  
Act
Date: 1482-12-10

Transcription

2020-06-26 by Walter Winnelinckx
Inder saken van geschille die na tscheyden vande(n) state(n)/
vanden lande van brabant opv(er)staen is tusschen willem(me)/
van walschberghe gedeputeert der stad van geldenake/
vander selv(er) stad wegen in deen zijde en(de) e(n)nige vande(n)/
goeden lieden van torrebaix les beghines ende van/
glattengniez t(er) ande(re) in dien dat de voirs(creven) va(n) geldenake
//
de voirs(creven) twee dorpen ter bewaernesssen d(er) voirs(creven) stad van/
geldenake hebben doen innecome(n) een getal van gesellen/
om ten laste der selv(er) dorpen de voirs(creven) stad te hulpen/
bewae(re)n ende dat sij voirts de selve dorpen hebben/
willen doen betalen oft draghen lasten van soudeniers/
te p(er)de ter bewaernessen der selv(er) stad Ende sijn daer/
om den selven dorpen en(de) den ingeseten(en) der selver/
afgepant geweest vier p(er)de die d(aer) op noch leysten hede(n)/
des daeghs te geldenake daer mede den voirs(creven) vande(n)/
dorpen gedocht heeft dat zij see(r) beswaert worden want/
zij hadden gep(rese)nteert altijt hue(r) quote van hue(re)n ond(er)sete(n)/
inder stad van geldenake te seynden ter bewaernessen/
vander selv(er) stad te hue(re)n coste na advenant dat ande(re)/
dorpen in geliken daden daer mede sij meynde(n) te/
gestane en(de) hue(r) p(er)den ontslagen te hebben Daer op de/
voirs(creven) willem inde(n) name als bove(n) gehoirt sijnde/
alderhande reden(en) in gescrifte ov(er)gegeve(n) heeft bijde(n)/
welcken hij meynde dat die van geldenake(n) goede/
reden(en) hadde tott(er) voirs(creven) pandinghe(n) Es geappointeert/
bijden raide vander stad ter p(rese)ncien oic van e(n)nigen/
vanden voirs(creven) staten dat de voirs(creven) dorpen met/
voergangers van hue(re)n lieden de voirs(creven) stad van/
geldenake voirtaen sulle(n) hulpen bewae(re)n gelijc ande(re)/
na advenant en(de) zo sij gep(rese)nteert hebben dat voirts/
de voirs(creven) p(er)den bijden voirs(creven) va(n) geldenake om cost/
en(de) last te scouwe(n) sullen wordden ontrasteert en(de)/
den dorpen ov(er)gelevert op bochtocht die sij/
gedaen hebben voer ons met willem(me) van lele/
om ter naester vergaderinge(n) vanden staten p(ar)tijen/
in wedersijde gehoirt in sgheens des vanden/
principalen en(de) vanden costen van rechts ende/
reden(en) wegen sculdich sal sijn te geschien gedaen/
te wordden alsoe na recht en(de) reden(en) behoe(re)n sal/
act(um) decembr(is) x
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator