SAL7769, Act: R°171.1 (378 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°171.1  
Act
Date: 1482-12-23

Transcription

2019-10-17 by Walter Winnelinckx
It(em) niet tegenstaen(de) der guedingen voirs(creven) es bevorweert/
dat de hueri(n)ghe gedaen bijden voirs(creven) meest(er) anthonijse/
van weerden sal bliven m(er) des sullen tot desen daghe/
toe de p(ro)fijten der selv(er) de selve meest(er) anthonijs trecke(n)/
behalve(n) dat hij alle gevallen(e) chijse tot desen daghe toe/
betalen sal en(de) van nuvoirtaen sal die draghen de voirs(creven)/
jan mette(n) p(ro)fijten vande(n) selve(n) erve comen(de) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator