SAL7769, Act: R°174.4-V°174.1 (385 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°174.4-V°174.1  
Act
Date: 1482-12-28

Transcription

2019-11-06 by Walter Winnelinckx
Tractaet ende soene vander hanteringe(n) geschiet bij henricke/
bouwens becke(r) aen den p(er)soen pirarts wilen karon van bruway/
bij valenchiennes aenden welcken de voirs(creven) henrick hantdedich/
was welc pirart corts d(aer)nae van live ter doot comen/
is bij vrienden en(de) goeden ma(n)nen getracteert en(de) gemaect/
tusschen den selve(n) henricke t(er) eenre zijden en(de) jehan karon/
wettich sone des voirs(creven) wilen pirarts dien hij hadde van/
maigne(n) de blanc charde sijne(n) wive t(er) ande(re) ind(er) vueghe(n)/
en(de) manie(re)n hier na volgen(de) Te weten(e) inden iersten dat/
de voirs(creven) henrick sal doen doen in sinte katlinen kercke oft
//
capelle te loven(e) een messe van requie(m) binne(n) xiiii nachten/
naestcomen(de) It(em) dat de voirs(creven) henrick den voirs(creven) jehan karon/
geven en(de) betalen sal tweendertich gulden(en) elcken te thien/
stuv(er)s en(de) drie pl(a)c(ken) brabants voer elken stuv(er) gerekent binne(n)/
xiiii nachten naestcomen(de) des sal de voirs(creven) jehan bij goed(e)/
certificacie(n) vander wet van bruway binne(n) den voirs(creven)/
tijde bewijsen dat de voirs(creven) wilen pirart in sijnder/
levender tijt hadde getrout na staet der heylig(er) kercken/
de voirs(creven) maigne de blanc charde en(de) dat de voirs(creven) jehan is/
hue(re)r beyder wettich en(de) e(n)nich sone en(de) niet eer de voirs(creven)/
certificacie sal sijn gegeve(n) en(de) sal de voirs(creven) henrick gehoude(n)/
sijn de voirs(creven) pe(n)ning(en) te betalen om welcke c(er)tificacie/
te hebben(e) de voirs(creven) henrick met den voirs(creven) jehan seynde(n)/
sal eene(n) bode die de voirs(creven) certifacie hebben(de) soe vele/
doen sal te valenchie(n)nes dat de voirs(creven) pe(n)ni(n)g(en) den/
voirs(creven) jehan sullen wordden betaelt en(de) soe v(er)re die pe(n)ni(n)g(en)/
ald(aer) niet en wordden betaelt en(de) pirart de gardin daer/
om comen moeste sal de voirs(creven) henrick den selve(n) pirarde/
in redelich(eit) zijne coste betalen de welcke bode bringen(de)/
de voirs(creven) certificacie en(de) oic van dat hij de voirs(creven) pe(n)ni(n)ge(n)/
heeft ontfangen de voirs(creven) jehan heeft geco(n)senteert oft/
bij consente des voirs(creven) pierarts hier comen(de) dese/
gelofte vand(en) pe(n)ningen te nyeute gedaen te wordden(e)/
oft soe vele dat henrick genoech sij Ende hier op/
heeft de voirs(creven) henrick aen den voirs(creven) jehan den/
voetval gedaen en(de) de voirs(creven) jehan heeft den selve(n)/
henricke geheelic en(de) al verdragen en(de) quijtgescouden/
alle tghene des de voirs(creven) henric inder hanteringen/
van sijne(n) voirs(creven) vad(er) mach hebben mesdaen de doot/
desselfs al waert soe dat hij d(aer) af aflivich ware/
wordden promitten(s) rat(um) cor(am) vos forest(ario) boxho(r)en tybe/
dec(embris) xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator