SAL7769, Act: R°175.1 (387 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°175.1  
Act
Date: 1482-12-30

Transcription

2020-06-22 by Walter Winnelinckx
Allen den ghenen (et)c(etera) dat gielijs vander to(m)men woenen(de)/
te grymberghen heeft geco(n)stitueert volcomen macht p(ro)cur(atie)/
en(de) auctoriteyt gegeve(n) h(er) janne schelkens prieste(r) gorijse/
wante adame van caverson en(de) willem(me) van leefdale/
aut Om alle sijn saken questien en(de) geschillen die hij/
nu uutstaen(de) heeft oft namaels hebben sal moege(n) in/
aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stat hoedanich die sijn in for(ma)/
Ende desgelijcx om alle sijn chijse renten pachten lijft(ochten)/
en(de) ande(re) sculden dieme(n) hem nu sculd(ich) es oft namaels/
wesen sal te mane(n) teysschen opte bue(re)n en(de) tontfanghe(n)/
den sculde(re)n van hue(re)n ontfange quijt te schelden ende/
quitan(cie) te gheven d(air) voe(r) te panden te daghen ende/
rastamente te doen leggen (et)c(etera) Ende voirts alle tgene/
d(air) inne te doene en(de) te vorde(re)n dat de voirs(creven) gielijs/
selve soude moegen doen telk(er) tijt oft hij ald(air) tegewoirdich/
en(de) voer oegen wa(r)e p(ro)mitten(s) rat(um) salvo iusto/
calc(ulo) cor(am) buetssele burg(imagistro) tybe tants scab(inis) dec(embris) pe(nulti)[ma]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator