SAL7769, Act: R°175.2 (388 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°175.2  
Act
Date: 1482-12-30

Transcription

2020-06-20 by Walter Winnelinckx
It(em) goirt ouderogghe arnt vanden putte ende henric/
van bettenrode elc van hen voer hem en(de) sijne brued(er)s/
en(de) susters absent sijnde die hij tot des(er) ter manissen/
geloeft hebben te vervanghe(n) in p(rese)nc(ia) hebben over/
gegeve(n) en(de) geco(n)senteert voer hen hue(re)n erven ende/
nacomelinge(n) janne de waerseghe(re) ende sijne(n) nacomeli(n)g(en)/
alse van eene() mudde corens erfelic als sij hebben op/
een stuck ond(er) lant en(de) beempt houden(de) drie dach(mael)/
paulo des voirs(creven) jans geheete(n) den couthe(re)n houw gelege(n)/
te corttelke tussche(n) de goede henricx van maelcote(n) en(de)/
jans truydens denijssone dat de selve jan dat sall/
moegen quijten en(de) afleggen tallen tijde(n) alst hem gelieve(n)/
sal voe(r) en(de) o(m)me drientwintich croene(n) der mu(n)ten (et)c(etera)/
te xxiiii stuv(er)s tstuc te iii pl(a)c(ken) den stuv(er) ende met vollen/
pachte en(de) als de selve quitinge geschieden sal dat sij/
en(de) hue(r) brued(er)s en(de) sust(er)s den selven janne goede vestich(eit)/
d(air) af doen sullen d(air) mede hij v(er)waert sijn sal en(de) den/
oude(n) brief d(air)af hem ov(er)geven cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator