SAL7769, Act: R°177.2-V°177.1 (393 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°177.2-V°177.1  
Act
Date: 1482-12-30

Transcription

2020-09-23 by Walter Winnelinckx
Compa(rer)ende voe(r) den raide vander stad arnt vander/
sluysen die hadde doen houden pete(re)n snellart voer/
gebrec van voldoeni(n)gen van eend(er) come(n)scap va(n) eene(n)/
huyse die hij van voe(r) sint jansmesse lestleden teghen/
hem hadde gedaen daer inne vorweerde was hem/
guedinge te doene voir s(in)[t] jansmesse voirs(creven) en(de) alsdan/
soude hem de selve peter afgeleet hebben twee/
rijnssche guld(en) den pe(n)ni(n)c xviii oft d(aer) voe(r) sette(n) goede(n)/
onderpant nae der stad recht d(aer)toe hij al noch niet/
en hadde conne(n) geraken nochtan dat hij altijt bereet/
hadde geweest guedinge te doene en(de) den voirs(creven) pet(ere)n/
versocht die aen te nemen(e) en(de) te voldoene ter eenre/
zijden ende de voirs(creven) pet(er) die genoech bekinde de/
voirs(creven) come(n)scap m(er) seyde dat hij hem alnoch niet/
en conde voldoen hij en hadde guedi(n)ghe en(de) vestich(eit)/
vanden huyse en(de) goed(en) geheeten den stepstoel d(aer) op/
hij eene seke(re) merckelike so(m)me hadde betaelt de/
welcke hebben(de) hij bereet wa(r)e de guedinge te/
ontfane en(de) den voirs(creven) arnde den voirs(creven) stepstoel tond(er)/
pande te stellen Daer op de voirs(creven) arnt replice(re)nde/
seyde al mocht pet(er) e(n)nige so(m)men hebben betaelt soude/
men bevi(n)den dat hij bynne(n) den selve(n) huyse alsoe/
vele oft meer hadde afgebroken ende daer uut/
vercocht dan de so(m)me bij hem betaelt gedroech/
alsoe dat hij hoopte dat hij met dien pande niet/
en soude dorven te vreden staen Niet min om des/
wille dat pet(er) sijne saken met goed(er) moeyte(n) soude/
moghen vorde(re)n p(rese)nteerde de voirs(creven) arnt den selve(n)
//
pete(re)n soe verre hij hem stelde goede loflike caucie/
en(de) borchtocht vander voirs(creven) come(n)scap binne(n) twee maende(n)/
te voldoene soude hij noch soe lange vertueve(n) nochta(n)/
dat tvertrec tot sijnder groot(er) scaden gedraeght hopen(de)/
soe verre hij dat niet aen en name dat hij gehoude(n)/
soude bliven tot hij hem vand(er) voirs(creven) comenscap soude/
hebben voldaen Es get(er)mineert ende den voirs(creven) p(ar)tijen/
uutgesproken voer recht soe verre de voirs(creven) peter/
niet aen en neemt des voirs(creven) arnts p(rese)ntacie dat/
hij gehouden sal sijn en(de) bliven tot dat hij hem sal/
hebben voldaen vand(er) voirs(creven) come(n)scap In (con)silio dec(embris)/
penulti(m)a
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator