SAL7769, Act: R°189.2 (418 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°189.2  
Act
Date: 1483-01-14

Transcription

2020-10-17 by Walter Winnelinckx
It(em) jorijs van broechoven sone wilen jans op dese tijt vorst(er)/
tot langdorp heeft geloeft gheerde van heerle twee pont/
grot(en) vleemsch uut saken van acht(er)stelliger renten vand(en) jae(re)n/
lxxx en(de) lxxxi verschenen van dien pont grot(en) vleemsch erfelic/
daer inne de voirs(creven) jorijs aen anthonijse de villa met/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) vand(er) daet xiiii[c] lxxviii febr(uarii)/
xvii gehouden es Daer af de voirs(creven) gheert des voirs(creven) antho(nijse)/
procur(eur) es Te weten(e) deen helicht d(aer)af tons(er) liev(er) vrouwen/
lichtmesse naestcomen(de) en(de) dander helicht te paesschen daer na/
te betalen als v(er)reycte schout Heeft voirt geloeft de voirs(creven)/
jorijs in eedt stat dat hij bynne(n) middelen tijde voirs(creven) hem/
sijnd(er) goede niet quijt doen en sal v(er)coepen nocht v(er)setten/
ende dat hij tusschen dit en(de) sint jansmesse naestcomen(de)/
den voirs(creven) anthonijse oft gheerde in sijne(n) name de voirs(creven)/
rente tsijne(n) coste op goede loflike ond(er)pande v(er)panden sall/
met sijnen sone daer voe(r) goet genoech sijnde Et t(antu)m It(em)/
heeft voirt de voirs(creven) jorijs ov(er)gegeven niet tegenstaen(de) der/
geloften voirs(creven) dat de voirs(creven) gheert hem metten voirs(creven)/
erfbrieve altijt alst hem gelieft sal moegen behulpen/
nader stad recht om dinhout van dien voldaen te hebben/
cor(am) absoloens tybe ja(nua)[rii] xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator