SAL7769, Act: R°190.3-V°190.1 (421 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°190.3-V°190.1  
Act
Date: 1483-01-15

Transcription

2020-10-17 by Walter Winnelinckx
It(em) henrick ty(m)mermans ende lijsbeth sgouwers sijn/
wijf in p(rese)nc(ia) hebben genomen en(de) bekint genomen/
te hebben van pete(re)n vander straten geheeten fey alse/
procur(eur) en(de) diene(r) h(ere)n lodewijcx pynnock ridd(er)s hee(re)/
te velpen vand(er) horst (et)c(etera) meye(r) te loven(e) de molen/
desselfs h(ere)n lod(wijcx) gelegen t(er) horst met hue(re)n toebehoirte(n)/
Te houden(e) te hebben(e) en(de) in hueri(n)gen te besitten van/
lichtmesse naestcomen(de) eenen t(er)mijn van drie ja(r)en/
lang due(re)nde deen na dande(r) sond(er) middel volghen(de)/
elcx jairs voe(r) en(de) om vierthien mudden rogs alsoe/
goet als de voirs(creven) moelen wynnen sal der maten/
van loven(e) alle halve ja(r)e de helicht d(air) af te betalen(e)/
en(de) int hoff vand(er) horst te leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde et quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Es vorw(er)de dat de voirs(creven)/
pechteneers de voirs(creven) moelen houden moete(n) in goede(n)/
state en(de) die laten tot hue(re)n afscheyden navolgen(de) der/
scattingen die d(air) af bij geswo(r)en moeleslegers/
gesciet es sullen oic de voirs(creven) pechteneers hebbe(n)
//
tot hue(re)n gebruycke den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) tot/
eene(n) hoefken(e) tdijcxken staen(de) acht(er) de voirs(creven) moele(n)/
tussche(n) den oeden vive(r) en(de) de beke es voirt vorw(er)de/
oft de voirs(creven) pechteneers e(n)nich wat(er) gebrec hadde en(de)/
qualijc gemalen conste bij faulte van dien dat sij/
dan dat tot hue(re)n p(ro)fijte sullen moegen steygen/
eene(n) nacht en(de) eene(n) halve(n) dach op dat sij te/
malen hadden en(de) anders niet En(de) dese vorw(er)d(en) (et)c(etera)/
cor(am) boxho(r)en lyefkenrode ja(nua)[rii] xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator