SAL7769, Act: R°194.3-V°194.2 (432 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°194.3-V°194.2  
Act
Date: 1483-01-18

Transcription

2020-10-28 by Walter Winnelinckx
Alsoe als [te(n)] vervolghe jans van borre alse procur(eur) vanden/
vier cleyne heyligeeste bynne(n) der stad van loven(e) ende/
dierix van langrode die met scepen(en) brieve(n) van/
loven(e) jaerlicx hebbe(n) viventwintich rijns guld(en) erfelike/
rente(n) aen en(de) op de goede h(ier) nae bescreve(n) joffr(ouwe) elsen/
pynnocx willems en(de) hubrechts hue(re)n sonen gescreve(n)/
es geweest den meye(r) van cumptich oft sijne(n) stedehoude(r)/
hen de selve goede voer gebreck der voirs(creven) renten te/
leve(re)n en(de) te doen volghen Ende oft de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
else hue(r) sonen de wynne oft yemant and(er)s tegen de/
voirs(creven) scepen(en) brieve(n) yet seggen oft allege(re)n wilden dat/
sij op heden als ten naesten v(er)streken(e) daghe alhier/
quame(n) voer meye(r) en(de) scepen(en) int recht ghelijc de/
versuecbrieve dat voird(er) inhielden Ald(air) de voirs(creven)/
joffr(ouwe) else hue(r) sone(n) noch nyema(n)t van hue(re)n wegen/
comen en sijn ende de voirs(creven) procur(eur) en(de) dierick/
te rechte comen sijn trecht voirt v(er)sueken(de) doende/
oic blijcken c(er)tificacie van tyboute steenweeghs bode/
der stad van loven(e) dat dexecucie navolgen(de) den/
voirs(creven) versuecbrieve(n) geschiet was en(de) p(ar)tijen dach/
bescheyden Soe hebben de scepen(en) van loven(e) ter/
manessen smeyers gewijst voer een vo(n)nesse soe v(er)re/
der voirs(creven) p(ro)cur(eur)s en(de) dierix wed(er)p(ar)tije niet en quame(n)
//
ten opstane smeyers en(de) van hen scepen(en) datmen hen/
dan vande(n) voirs(creven) goeden houden sal in huer(er) leveri(n)gen/
tot hue(re)n wettigen gebreke behoef alsoe v(er)re alst noch/
voer hen scepen(en) comen es cor(am) eisd(em)/
H(ier) na volge(n) de goede d(air)voe(r) af mencie gemaict es ierst op huys en(de) hoff met den woeni(n)gen hoven bog(ar)de/
en(de) allen sijne(n) toebehoirte(n) geheete(n) thoff te daelhem alsoet/
gelegen es inde prochie van vissenaken tusschen de velpe/
ald(air) o(m)megaens loepende/
It(em) op eene(n) vive(r) houden(de) een boend(er) alsoe hij gelegen es/
acht(er) de woeni(n)ge voirs(creven)/
It(em) op iii(½) boend(er) beempts gelege(n) in eene(n) stucke neve(n) de/
voirs(creven) velpe aen deen en(de) de gemeyn eeusselen van/
daelhem aen dande(r) zijden en(de) naest der moelen te/
streke aende derde zijden/
It(em) op iii boend(er) beempts gelegen in eene(n) stucke ov(er) de velpe/
aen deene en(de) de gemeynstrate gaende van daelhem te/
streke weert en(de) naest den goeden anthonijs van bleesbeke/
It(em) op een stuc beems houden(de) iii(½) dach(mael) gelege(n) acht(er) de/
voirs(creven) woeni(n)ge van daelhem tuschen de goede willems/
van daelhem aen vier zijden/
It(em) iii boend(er) lants gelegen voer tdaelhem velt tussche(n)/
de strate gaen(de) van daelhem te streke weert en(de) de nuwestrate/
It(em) op vi boend(er) lants gelegen opt strekervelt tusschen de/
voirs(creven) strate en(de) de goede gielijs van raetshoven en(de)/
naest den goeden wout(er)s le(m)mens
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator