SAL7769, Act: R°197.2-V°197.1 (439 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°197.2-V°197.1  
Act
Date: 1483-01-24

Transcription

2020-10-31 by Walter Winnelinckx
Nae den welke(n) de voirs(creven) katline is come(n) bijden voirs(creven) raide/
clagen(de) en(de) te kinnen geven(de) hoe sij mits den voirs(creven)/
seggen en(de) uutspraken zee(r) soude sijn gegraveert soe v(er)re/
dat te verstaen(e) wa(r)e oft de wynne tsijnre baten neme(n)/
woude dat hij haer van al nietmeer geven en soude
//
dan de voirs(creven) xviii mudde(n) want boven de drie deelen die/
sij heeft inde goed(en) hue(r) alleene toebehoren(de) Es verclaert/
soe v(er)re hue(r) gedeelte meer gedraeght dan xxv(½) mudden/
dat de voirs(creven) wynne huer sculdich sal sijn dat op te/
richten en(de) te betalen(e) boven de voirs(creven) xviii mudd(en)/
ja(nua)[rii] xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator