SAL7769, Act: R°221.1 (485 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°221.1  
Act
Date: 1483-02-10

Transcription

2020-12-27 by Walter Winnelinckx
Allen den ghenen die dese l(ette)ren zullen sien oft ho(r)en lesen burg(ermeester)/
scepen(en) en(de) raide der stat van loven(e) Saluyt en(de) alle vrientscap/
doen cont en(de) te weten(e) dat opden dach datum van desen voir ons/
comen sijn anthonis bruynincx en(de) arnt van mechelen smeden ghe/
swore(ne)n wercliede der stat va(n) loven(e)ne(n) en(de) hebben volcomentlic/
ghemechticht en(de) maken met desen mechtich pete(re)n heymans/
booghmakere woenen(de) te lov(en) te vervolghen teysschen optebore(n)/
en(de) tontfanghen van pierarde camber wonen(de) te byns alsulken/
dertich r(ijns)guld(en) die de selve pierart sculdich is pete(re)n van/
scottenputte van doeghdekker coepmantscap daer voir de vors(creven)/
anthonis arnt en(de) peter heymans aenden voirs(creven) pete(re)n van scotteputte/
voir den vors(creven) pierarde gesproken heeft hebben dair af de dage/
van betalingen gesproke verstreken zijn en(de) de vors(creven) constituerd(er)s/
gepraempt worden also zij te kynnen ghaven den vorsc(reven)/
pierarde van des vors(creven) [is] quijtancie te gheven en(de) te quiten(e)/
ghetuygen oft behoeft ind(er) saken te leiden de getuygen vand(er)/
wederp(ar)tien te sien zweren die te batteren te replice(re)n te/
duplice(re)n also wale int principael als int accessoir En(de)/
al in des voirs(creven) is te doene en(de) te vorde(re)n voir alle/
gerichten gheestelic en(de) weerlic dair des behoeven sal/
dat de vors(creven) constituerd(er)s selve in p(er)sone souden mogen/
doen oft zij tegewordich wa(r)en Gheven(de) den voirs(creven) pete(re)n/
heymans volcomen macht en(de) auctoriteit voir wat/
gerichte dat zij eenen oft meer procur(eur)s te setten ende/
te substitue(re)n die gelike macht hebben sullen p(ro)mitt(entes) rat(um)/
buetsele substituto burg(imagistro) roe(lants) tants febr(uarii) x
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator